Thuiszorg oefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck. Wanneer u thuis hinder ondervindt of klachten heeft bij het uitvoeren van uw dagelijkse verzorging en/ of bezigheden, dan is Thuiszorgoefentherapie iets voor u. Wij kunnen u helpen om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen.

 

Indicaties zijn:

  • Bewegingsbeperkingen en handicaps
  • Chronische ziektebeelden zoals reuma of artrose
  • Valangst en evenwichtsproblemen
  • Gedragsverandering en passiviteit bij dementie
  • Overbelasting van de mantelzorger
  • Moeite met (trap)lopen en transfers (zich verplaatsen)
  • Revalideren van een gewrichtsoperatie, denk aan heup/knie
  • Revalidatie na rugoperaties

Bij de start van de therapie wordt er een anamnese afgenomen. Dit omvat een gesprek, een lichamelijk onderzoek en zo nodig een screening van mogelijke (val)risico's in en om uw huis . De eerste afspraak duurt ongeveer een uur. Na het onderzoek zal in overleg met u een behandeldoel en behandelfrequentie worden afgesproken. Er wordt dan een voor u passend oefenprogramma gemaakt om zo fit mogelijk te worden, zodat u uw dagelijks leven makkelijker en zo veilig mogelijk vol kunt houden. De behandelingen aan huis duren gemiddeld 35 minuten.

Oefenen helpt!
Wat dat betreft is er vaak meer mogelijk dan u denkt.

Verzekering
Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en bij enkele chronische ziektebeelden vanuit de basisverzekering. Het valt onder hetzelfde budget in de aanvullende verzekering als fysiotherapie. Het is handig om zelf van tevoren even te kijken hoe u verzekerd bent, komt u er niet uit, kunnen wij dit altijd nog gezamenlijk doen.
Het is natuurlijk ook een mogelijkheid om de behandelingen zelf te betalen, hiervoor hanteren wij een tarief van € 50,- per behandeling aan huis. De eerste afspraak kost € 72,50 ivm de extra tijd die een eerste afspraak in beslag neemt.

Managen van zorg
Zo nodig worden aanpassingen in en om huis of hulpmiddelen geadviseerd, mocht hiervoor meer expertise nodig zijn, dan gaat dit uiteraard in nauw overleg met u en in nauwe samenwerking met andere zorgverleners en eventuele mantelzorgers. Er kan bijvoorbeeld een ergotherapeut worden ingeschakeld.  
Wanneer u wordt geholpen bij uw dagelijkse verzorging door een thuiszorgorganisatie streven wij er naar hier contact mee te onderhouden. Hiermee wordt de benodigde zorg beter op uw wensen afgestemd.

Regels
Afspraken die niet op tijd (24 uur van tevoren) worden afgezegd, zijn wij genoodzaakt bij u in rekening te brengen.