Wet AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Binnen onze praktijk doen we onze uiterste best aan alle gestelde eisen te voldoen.
Als patiënt zal u hier in principe weinig van merken, behalve dat u aan het begin van de behandeling een behandelovereenkomst zal ontvangen. Wij vragen u deze goed door te lezen en in te vullen wat er voor u van toepassing is.  Wij archiveren het origineel, u krijgt hier een kopie van. Daarnaast krijgt u een privacy statement waarin wij onze verantwoordelijkheid toelichten voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij ons meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren in de behandelovereenkomst.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties
Voor meer informatie over de privacybescherming kunt u terecht op: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming .